Vplyv vzdelania matky na úspešnosť dojčenia

5. februára 2016

Vplyv vzdelania matky na úspešnosť dojčenia

Socio-epidemiologické výzkumy sa zhodujú v tom, že vzdelané ženy majú jednoznačne väčšiu snahu dojčiť a sú v dojčení úspešnejšie ako matky s nižším vzdelaním. Nezáujem o dojčenie a problémy s udržaním dostatočnej laktácie sa najčastejšie vyskytujú práve u veľmi mladých, slobodných a sociálne zle zabezpečených matiek. Naopak lepšie vzdelanie, vyššie spoločenské postavenie a dobré rodinné zázemie zvykne predikovať úspešné dojčenie. Dôležitý faktorom pri zahájení a udržaní dojčenia je aj podpora otca dieťaťa. Bola zistená štatisticky významná súvislosť medzi kladným postojom k dojčeniu a úrovňou vzdelania ako aj sociálnym postavením otca. Významná je takisto vzdelanostná úroveň a postoj matkinej matky. Úspešnosť dojčenia podstatne znižuje fajčenie mamičky, včasné zavádzanie príkrmov do stravy a používanie cumlíkov.

Spoločensko – ekonomický význam dojčeniaMedzinárodný Kódex marketingu náhrad materského mlieka