Naše projekty a partneri

 • Naše projekty

  • Banka materského mlieka

   Pomôžte iným deťom a odovzdajte svoje prebytočné materské mlieko!
   Banka ženského – materského mlieka pracujúca v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave hľadá mamičky – darkyne ženského mlieka.

 • Naši partneri

 • IBFAN Logo_Symbol

 • International Baby Food Action Network je medzinárodná sieť mimovládnych organizácií a občianskych skupín bojujúcich v mnohých štátoch sveta za ochranu zdravia detskej populácie.

  IBFAN sa snaží zlepšovať zdravie a kvalitu života detí, ich matiek a celých rodín ochranou dojčenia ako prirodzeného spôsobu výživy dojčiat. IBFAN sa zasadzuje o celosvetové a plné uplatnenie Medzinárodného kódexu marketingu náhrad materského mlieka a nasledujúcich rezolúcii WHA.

  IBFAN bol založený 12.októbra 1979 po pracovnom stretnutí predstaviteľov Svetovej zdravotníckej organizácie a UNICEFu. IBFAN zahrnuje cca 150 skupín v 90 krajinách piatich kontinentov. Charakter a pole pôsobnosti jednotlivých členských skupín IBFANu je veľmi rôznorodé – niektoré skupiny sa skladajú z hŕstky dobrovoľníkov, iné majú profesionálnych členov pracujúcich na plný uväzok. Niektoré sa venujú výlučne ochrane a podpore dojčenia, iné skupiny sa zameriavajú na ochranu záujmov konzumentov resp. práv detí, ďalšie sa venujú lobbyingu na najvyššej úrovni, monitorovaniu porušovania Kódexu, práci s médiami atd. Spoločným cieľom všetkých týchto skupín je propagácia zdravej výživy malých detí, materstva a ochrana zdravia svetovej populácie pred agresívnym marketingom potravinárskych koncernov. 
   
  IBFAN sleduje sedem základných princípov:

   

  • Každá rodina, každá žena a každé dieťa má nárok na dostatok primeranej stravy.
  • Každá žena má právo dojčiť a slobodne sa rozhodnúť o výžive svojho dieťaťa na základe pravdivých informácii.
  • Každé dieťa má nárok na dosiahnutie najvyššej možnej miery zdravia.
  • Každá žena má nárok na plnú podporu v rozhodnutí poskytnúť svojmu dieťaťu optimálnu výživu.
  • Každý človek má nárok na zdravotnícke služby uspokojujúce prinajmenšom jeho základné potreby.
  • Každý človek a každý zdravotník má právo na zdravotníctvo nezávislé od komerčných vplyvov.
  • Ľudia majú nárok vytvárať medzinárodné organizácie, ktoré im umožnia obhajovať svoje právo na zdravie. 
 • BabyMilkAction-41091002

 • Baby Milk Action sa ako súčast väčšej skupiny IBFAN zasadzuje o to, aby zastavila zavádzajúci marketing odvetvia umelej detskej výživy. Organizácia chráni prirodzený spôsob dojčenia, s cieľom zmenšiť celkový počet detských úmrtí a utrpenia. Vo Veľkej Británii zastupujú sekretariát Baby Feeding Law Group koalície vedúcich zdravotných odborníkov a skupín podpory matiek. Baby Milk Action je zakladateľom siete Conflicts of Interest Network.

  Pro Vita udržuje stály kontakt s Baby Milk Action, zdieľa skúsenosti a prináša najnovšie informácie aj na Slovensko.

 • logowaba

 • Svetová Aliancia Dojčenia (World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)) existuje už od roku 1991. WABA je medzinárodná sieť organizacií a jednotlivcov, veriacich, že dojčenie je tá správna vec pre deti a ich matky, a komu záleží na tom, aby túto myšlienku chránili, propagovali a podporovali verejne. WABA blízko spolupracuje s UNICEF.

  Provita je v úzkom kontakte s WABA, aby sme ich myšlienku podporovali aj na Slovensku.