Medicínska veda a dojčenie

30. januára 2016

Medicínska veda a dojčenie

Na nasledujúcej stránke uvádzame texty venujúce sa rôznym aspektom prirodzenej výživy dojčiat z pohľadu medicínskej vedy. Stránka je určená v prvom rade lekárom, sestrám a študentom medicíny, mysleli sme však aj na návštevníkov bez zdravotníckeho vzdelania. Preto sme sa snažili písať „ľudským jazykom“, podľa potreby sme v zátvorke vysvetľovali pojmy, ktoré by mohli byť laikovi cudzie.

Naša ponuka sa skladá z dvoch častí:
prvej uvádzame prehľad vedeckých článkov, zrešeršovaných v internetovskej Public Medline. Prezentujeme na nej scientific evidence (výsledky vedeckého výskumu) zaoberajúce sa zdravotnými, psychologickými a sociálnymi otázkami dojčenia. Texty abstraktov sú v anglickom origináli, relevantné časti textov sú vyznačené odlišnou farbou. Ku každej téme je pripojené krátke zhrnutie v slovenčine.
druhej časti prestavujeme ucelené články zaoberajúce sa takisto rôznymi témami z oblasti prirodzenej výživy dojčiat. Ide väčšinou o slovenské preklady (v skrátenej verzii) súhrnných vedeckých referátov publikovaných v popredných medicínskych periodikách.

Na navigáciu môžete používať hypertextové linky na tejto stránke alebo lištu vpravo.

Dojčenie ako prirodzená metóda antikoncepcieKontraindikácie dojčenia – stavy, kedy dojčenie nie je možné