Mama Centrum

 • OZ Pro Vita s ľútosťou oznamuje, že po 15 rokoch ukončuje prevádzku materského centra v Horskom Parku.

  V januári 2001 rozbehla Pro Vita v spolupráci s Nadáciou Horský Park projekt Materského centra. Naše rodinné stretnutia v útulnom prostredí Lesnej školy sú venované otázkam zdravia, správnej výživy, výchovy, materstva a mnohých iných otázok zaujímavých pre rodičov detí všetkých vekových skupín.

  V úvode stretnutia vždy lekár prednesie  približne polhodinovú „prednášku“ na vopred stanovenú tému. Prednáška však asi nie je to najvýstižnejšie slovo (vyvoláva predstavu suchopárneho lektorovania) – budeme preto radšej používať označenie Rozprávanie … . Kým sa budú rodičia rozprávať s detským lekárom, môžu sa deti zatiaľ pokojne hrať. Po krátkom rozprávaní majú mamičky a oteckovia možnosť s prednášajúcou diskutovať, klásť otázky alebo sa s ostatnými účastníkmi stretnutia podeliť o svoje vlastné skúsenosti.

  Stretnutia sa konajú vždy v poslednú stredu v mesiaci o 16:00  v budove Lesnej školy – naproti čajovni v Horskom parku (hneď na pravo pri schodoch vedúcich smerom na Búdkovú). Pred vlastným stretnutím poskytujeme od 15:00 poradenstvo o dojčení a prípravu pre budúce mamičky (Všetko o dojčení). Miesto si možno vopred zarezervovať na telefónnom čísle 02/54789050. Vstupné je zdarma.

  Pravidelná tema “Všetko o dojčení” (Vicianová) je doplnená prednaškami pozvaných odbornikov z rôznych oblastí pediatrickej starostlivosti. Našimi hosťami sú pediatri, detský neurológ, detský ortopéd, detský kožný lekár, psychológ a detský psychiater, detský chirurg, ako aj detský imuno-alergológ (zväčša špecialisti z Detskej fakultnej nemocnice). Hostí  zabezpečujeme podľa aktuálneho záujmu návštevníkov. 

  Naši členovia sa podieľali v minulosti na založení podpornej skupiny dojčiacich matiek v Bratislave. Zo skúsenosti preto vieme, že takého neformálne prednášky (rozprávania) v peknom prostredí väčšinou vyústia do príjemného posedenia, na ktorom si mamičky podiskutujú o každodenných problémoch a deti sa zahrajú s novými kamarátmi.

 • Rozvrh podujatí na rok 2016