Kontakt

  • Adresa

   Neonatologická klinika intenzívnej medicíny DFNsP

   Limbová 1, 833 40 Bratislava

  • Email

   provita@gtinet.sk

  • Telefón

   +421 905 798 441

  • V časoch

   Od 16:30 do 18:00