Dojčenie a zraková ostrosť u detí

1. februára 2016

Dojčenie a zraková ostrosť u detí

Niektoré štúdie upozorňujú na možný pozitívny vplyv dojčenia na zrakovú ostrosť u detí. Tento pozitívny efekt prirodzenej výživy by mohol byť podmienený unikátnym zložením mastných kyselín v materskom mlieku. Výsledky zatiaľ nie sú jednoznačné, definitívne objasnenie tejto otázky si vyžiada ďalšie práce.

Dojčenie a nekrotizujúca enterokolitída nedonosencovDojčenie a maloklúzia (poruchy zkusu)