Dojčenie a rozvoj mozgu

1. februára 2016

Dojčenie a rozvoj mozgu

Väčšina autorov sa zhoduje v tom, že výživa materským mliekom má pozitívny vplyv na vývoj mozgu a tým aj rozvoj motorických a intelektových schopností. Dojčené deti sa rozvíjajú rýchlejšie po pohybovej stránke, lepšie sa učia a v dospelosti sú inteligentnejšie ako deti kŕmené umelými mliekami. Tento efekt sa zdá byť výraznejší u chlapcov. Mechanizmus tohto pôsobenia doteraz nie je objasnený, uvažuje sa o stimulačnom vplyve unikátneho zloženia mastných kyselín materského mlieka, prípadne pozitívnom dopade menšieho výskytu infekcii u detí.

Dojčenie a hladina cholesteroluDojčenie a syndróm náhleho úmrtia dojčaťa v spánku