Dojčenie a rakovina u detí

1. februára 2016

Dojčenie a rakovina u detí

Podľa výsledkov štyroch zo šeistich štúdii majú dojčené dievčatká cca o 20-35% nižšie riziko, že u nich v dospelosti vznikne rakovina prsníka. Závery niektorých prác takisto naznačujú, že dojčenie chráni deti pred vznikom leukémie, Hodgkinovho lymfómu a iných onkologických ochorení. Mechanizmus protektívneho efektu materského mlieka zatiaľ nie je známy – uvažuje sa o pozitívnom modulačnom vplyve na imunitný systém dieťaťa, ktoré sa tak dokáže lepšie brániť pred prienikom rakovinových buniek. Takisto bola popísaná indukcia apoptózy onko-buniek určitými proteínmi nachádzajúcimi sa v materskom mlieku. Na druhej strane, teórie podľa ktorých by dojčenie mohlo byť rizikovým faktorom vzniku rakoviny u dieťaťa sa nepotvrdili. (Na základe pozorovaní u myší sa uvažovalo o možnom prenose onkogénnych vírusov z matky na dieťa). Takisto sa nezdá, že by sa v materskom mlieku výrazne koncentrovali karcinogény pritomné v životnom prostredí.

Dojčenie a celiakiaDojčenie a hladina cholesterolu