Dojčenie a novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou

1. februára 2016

Dojčenie a novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou

U nedonosených detí má výživa materským mliekom snáď ešte väčší význam ako u zrelých novorodencov. Bolo dokázané, že materské mlieko na rozdiel od umelých prípravkov nedonosencov účinne chráni pred sepsou (celkovou infekciou organizmu) a nekrotizujúcou enterokolitídou (životne nebezpečný zápal čreva typický pre nedonosencov, spolu so sepsou jedna z hlavných príčin úmrtnosti u nezrelcov). Dojčení nedonosenci sa lepšie vyvíjajú po intelektovej stránke ako deti kŕmené v úvodnom období života umelým mliekom. Zistilo sa, že počas sania z prsníka deti dýchajú pravidelnejšie a majú menej poklesov saturácii (nasýtenia krvi kyslíkom) ako pri pití z fľašky.
Nedonosené deti ostávajú rizikovými aj po prepustení z nemocnice, nezriedka musia byť z rôznych príčin znovu hospitalizované. Výsledky jednej štúdie naznačujú, že dojčení nedonosenci bývajú po prepustení zdravší a riziko opakovaných hospitalizácii je u nich nižšie.
Dojčenie, respektive odstriekavanie materského mlieka ma nezanedbateľný psychický význam pre mamičky kriticky chorých detí, ktoré tak získavajú pocit, že môžu pre svoje deti závislé na prístrojoch takisto niečo urobiť. Zlepšenie psychickej pohody a  posilnenie sebadôvery je pre matku starajúcu sa dlhodobo o rizikové dieťa veľmi dôležité.
            Nedonosenci sú schopní piť od 27.-30. týždňa postmenstruačného veku (z prsníka dokážu úspešne sať 800-900g vážiace deti). Neodporúča sa kŕmiť deti najprv z fľaše cumľom a potom prechádzať na dojčenie. Pitie cez cumeľ vyžaduje inú techniku pitia, ak si naň dieťa zvykne, ťažšie sa potom učí piť z prsníka. Preto ak dieťa ešte nevládze piť priamo od mamy, odporúča sa kŕmenie z malého pohárika (cup-feeding), ktoré neruší prirodzenú koordináciu sacích pohybov. Dojčiť sa dajú úspešne aj nedonosené dvojičky.
Dojčenie a diabetes mellitus závislý na inzulíneDojčenie a zubný kaz