Dojčenie a nekrotizujúca enterokolitída nedonosencov

1. februára 2016

Dojčenie a nekrotizujúca enterokolitída nedonosencov

Klinické štúdie sa zhodujú v tom, že kŕmenie nedonosených novorodencov materským mliekom ich účinne chráni pred rozvojom nekrotizujúcej enterokolitídy (ťažké zápalové ochorenie čreva typické pre závažne nezrelé deti, jedna z najčastejších príčin úmrtnosti v tejto hmotnostnej kategórii). Materské mlieko podporuje kolonizáciu gastrointestinálneho (zažívacieho) traktu nedonosencov prirodzenou bakteriálnou flórou, zatiaľčo v črevách detí kŕmených detí prevládajú potenciálne nebezpečné bakteriálne kmene. Prirodzené zložky materského mlieka (oligosacharidy a glykokonjugáty) zabraňujú prichyteniu nebezpečných patogénov (choroboplodných zárodkov) na črevnú stenu. Materské mlieko okrem toho obsahuje gastrointestinálne rastové faktory, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú dozrievanie nezrelej črevnej sliznice u nedonosencov a tým aj jej funkcieschopnosť.

Dojčenie a sepsa/meningitída (celková infekcia/zápal mozgových blán)Dojčenie a zraková ostrosť u detí