Dojčenie a maloklúzia (poruchy zkusu)

1. februára 2016

Dojčenie a maloklúzia (poruchy zkusu)

Výskumy naznačujú, že u dojčených detí sa vyskytuje maloklúzia zriedkavejšie ako u detí kŕmených z fľašky. Pozitívny efekt dojčenia je pravdepodobne podmienený intenzívnym zapájaním a tým aj posilovaním orálneho svalstva pri usilovnom pití z prsníka.

Dojčenie a zraková ostrosť u detíDojčenie a celiakia