Dojčenie ako prirodzená metóda antikoncepcie

30. januára 2016
Okrem toho, že je materské mlieko optimálnou stravou pre novorodencov a dojčatá, má dojčenie ešte jednu praktickú výhodu. Výlučné alebo takmer výlučné dojčenie v prvom polroku po pôrode účinne pôsobí proti obnoveniu normálneho menštruačného cyklu. Biologický význam tohto javu nazývaného laktačná amenorea (laktačná = súvisiaca s tvorbou materského mlieka, amenorea = neprítomnosť menštruačných cyklov) je zjavný – zabraňuje opätovnému otehotneniu v období, kedy sa musí mamička naplno venovať starostlivosti o dieťa. 
Laktačná amenorea je základným princípom staro-novej antikoncepčnej metódy označovanej bežne anglickou skratkou LAM. K jej výhodám patrí vysoká efektivita (0.5 neplánovanej tehotnosti na 100 žien počas prvých 12 mesiacov po pôrode), nemá nežiadúce účinky, je zadarmo a je prijateľná pre príslušníkov všetkých náboženstiev. Na rozdiel od iných antikoncepčných postupov, z LAM priamo profituje aj dieťa (je dojčené). Nevýhodou je jej krátkodobá použiteľnosť (bezpečne funguje len do 6 mesiacov veku dieťaťa, potom treba prejsť na inú metódu ochrany pred neplánovaným počatím).
LAM je účinná, ak sú splnené nasledujúce tri podmienky:
1. od pôrodu nedošlo k obnoveniu menštruačného cyklu
2. dieťa je plne alebo takmer plne dojčené
3. dieťa má menej ako šesť mesiacov
ad: 1 od pôrodu nedošlo k obnoveniu menštruačného cyklu
Krvácanie počas prvých dvoch mesiacov po pôrode spôsobujú zväčša len odchádzajúce lochie (očistky). Na účely LAM je menštruácia definovaná ako krvácanie trvajúce dva dni za sebou viac ako dva mesiace po pôrode, ak má žena pocit, že krvácanie sa podobá bežnej menštruácii z obdobia pred pôrodom. Návrat menštruácie je dôležitým indikátorom obnovenej plodnosti.
ad: 2 dieťa je plne alebo takmer plne dojčené
Z hľadiska účinnosti LAM nemusí byť dojčenie výlučné. Je však dôležité, aby prevažnú väčšinu prijímanej stravy tvorilo materské mlieko. Dieťa musí byť dojčené často, a tak dlho, ako samo chce. Je potrebné dojčiť vo dne, v noci a medzi jednotlivými priloženiami k prsníku by nemali byť pauzy dlhšie ako šesť hodín.
ad 3: Dieťa má mať menej ako šesť mesiacov
Vo veku 6 mesiacov sa dojčené dieťa začína prikrmovať. Zavádzanie tuhej stravy do jedálnička vedie k zníženej stimulácii prsníka a opätovnému naštartovaniu hormonálneho mechanizmu regulujúceho ovuláciu. Ak chce mamička naďalej využívať LAM ako jedinú metódu plánovaného rodičovstva, mala by naďalej dojčiť s nezmenenou frekvenciou a príkrmy dieťaťu podávať až po predchádzajúcom nadojčení. Musí však počítať s tým, že po šiestich mesiacoch od pôrodu účinnosť LAM začína klesať.

Ak nespĺňate všetky tri z uvedených podmienok, musíte sa poradiť s Vaším gynekológom o ďalšej ochrane pred neplánovaným počatím. Počas prvých šiestich mesiacov po pôrode by ste nemali užívať kombinované hormonálne antikoncepčné prostriedky obsahujúce estrogénovú zložku (brzdia tvorbu materského mlieka). Pozor, kŕmenie odstriekaným materským mliekom nemá taký antikoncepčný účinok ako normálne dojčenie. Žena, ktorá je od svojho dieťaťa pravidelne odlúčená na viac ako 4 až 6 hodín nemôže očakávať kvalitnú antikoncepčnú ochranu, aj keď si počas odlúčenia odstriekava mlieko.

Zásady úspešnej LAM:
1. Priložte si dieťa čo najskôr po pôrode a buďte s ním ešte niekoľko hodín.
2. Často dojčite – vo dne aj v noci.
3. Prvých šesť mesiacov výlučne dojčite – dieťa nepotrebuje ani vodu, ani čaj, ani džús a ani žiadnu tuhú stravu.
4. Príkrmy (po dosiahnutí šiestich mesiacov veku) podávajte až po predchádzajúcom nadojčení.
5. Pokračujte aj vtedy, keď vy alebo dieťatko ochoriete.
6. Nepoužívajte fľašky, cumlíky ani iné umelé napodobeniny prsnej bradavky.

Uvedený text bol spracovaný na základe anglického originálu uvedeného na stránke projektu Linkages.

Ako dojčiťMedicínska veda a dojčenie