Dojčenie a kofeín

30. januára 2016

Dojčenie a kofeín

Kofeín je jednou z najpopulárnejších psychoaktívnych látok na celom svete. Vyskytuje sa v káve, čaji, v rôznych „kolách“ ako aj mnohých iných potravinách.

Koncentrácia kofeínu v materskom mlieku predstavuje menej ako jedno percento hladiny kofeínu v jej krvnom obehu. Konzumácia jedného alebo dvoch kofeínových nápojov matkou za deň nepredstavuje pre dieťa neprijateľné zaťaženie (cez materské mlieko sa do organizmu dieťatka dostáva len minimálne množstvo účinnej látky). Pri častejšom príjme sa však kofeínv organizme matky začína akumulovať (eliminačný polčas kofeínu predstavuje u donosených novorodencov cca 80 hodín a 98 hodín u nedonosencov). Polčas odbúravania kofeínu môže byť ešte viac predĺžený u dojčených detí (v materskom mlieku sa pravdepodobne nachádza zatiaľ bližšie neurčená látka, ktorá inhibuje detoxikačný enzymatický systém P- 450 zodpovedný za elimináciu kofeínu).Boli opísané prípady „prekávovaných“ dojčených detí matiek konzumujúcich veľké množstvá kofeínových nápojov. Príznaky sú podobné ako u dospelých – podráždenosť a poruchy spánku. „Prekávované“ deti nevyžadujú hospitalizáciu. Diagnóza sa dá potvrdiť vyšetrením hladiny kofeínu v sére dieťaťa (laboratórne potvrdenie nie je potrebné, obmedzenie alebo ukončenie konzumácie kofeínových nápojov a potravín u matky zväčša vedie pomerne rýchlo k ústupu príznakov).

Výsledky vedeckej štúdie z Kostariky nasvedčujú tomu, že konzumácia viac ako dvoch šálok kávy negatívne ovplyvňuje koncentráciu železa v materskom mlieku a tým aj zásoby tohto prvku v tele dojčeného dieťatka vo veku 1 roka (železo.je potrebné na tvorbu červených krviniek a jeho nedostatok môže viesť k anémii – chudokrvnosti).

Americká akadémia pediatrie nepovažuje konzumáciu bežných množstiev kofeínu za prekážku dojčenia.

Text spracovaný na základe článku Drugs and Breastfeeding autorov Cynthia R. Howard a Ruth A. Lawrence uverejnenom v Clinics in Perinatology, Vol 26, No. 2, June 1999.

Dojčenie a alkoholLieky a dojčenie