Dojčenie a ekzém

30. januára 2016

Dojčenie a ekzém

Výsledky viacerých štúdii naznačujú, že výživa materským mliekom chráni deti do určitej miery pred rozvojom atopických ochorení. Protektívny efekt pretrváva aj po skončení dojčenia, podľa niektorých autorov až do obdobia adolescencie. Naopak privčasné zavádzanie príkrmov a kontakt s bielkovinami kravského mlieka riziko atopie zvyšuje, a to najmä u detí s pozitívnou rodinnou anamnézou.

Dojčenie a astmaDojčenie a sepsa/meningitída (celková infekcia/zápal mozgových blán)