Články

 • Gastroezofágový reflux (GER)

  Gastroezofágový reflux (GER)  GASTROEZOFÁGOVÝ REFLUX (G E R) je jednou z najčastejších porúch funkcie zažívacieho traktu v detskom veku. Je rozšírená nesprávna predstava, že ide o ochorenie vyskytujúce sa výlučne u najmenších detí, teda novorodencov a dojčiat. Opak je pravdou, toto ochorenie sa často vyskytuje aj u väčších detí a dospelých. Už v 17. storočí sa o ňom zmienil slávny Shakeaspeare. V jednej zo svojich hier píše o deťoch „vrackajúcich“ na prsiach matky.   Definícia   GER je definovaný ako samovoľný, opakovaný návrat (reflux, spätný tok, regurgitácia) kyslého žalúdkového […]

  Čitať ďalej
 • Medzinárodný Kódex marketingu náhrad materského mlieka

  Medzinárodný Kódex marketingu náhrad materského mlieka Medzinárodný Kódex marketingu náhrad materského mlieka (ďalej len Kódex) bol prijatý v roku 1981 Svetovým zdravotníckym zhromaždením (WHA) ako prostriedok ochrany zdravia detí na celom svete. Jeho účelom je chrániť verejnosť pred agresívnym marketingom spoločností vyrábajúcich umelé mlieka. Reklamné kampane niekoľkých firiem mali v mnohých krajinách za následok ústup dojčenia s následným dopadom na zdravie detskej populácie. Kódex je len odporučením, bohužiaľ nie je právne záväzný. Napriek tomu však ide o dokument s veľkým morálnym a politickým významom. Jeho znenie […]

  Čitať ďalej
 • Vplyv vzdelania matky na úspešnosť dojčenia

  Vplyv vzdelania matky na úspešnosť dojčenia Socio-epidemiologické výzkumy sa zhodujú v tom, že vzdelané ženy majú jednoznačne väčšiu snahu dojčiť a sú v dojčení úspešnejšie ako matky s nižším vzdelaním. Nezáujem o dojčenie a problémy s udržaním dostatočnej laktácie sa najčastejšie vyskytujú práve u veľmi mladých, slobodných a sociálne zle zabezpečených matiek. Naopak lepšie vzdelanie, vyššie spoločenské postavenie a dobré rodinné zázemie zvykne predikovať úspešné dojčenie. Dôležitý faktorom pri zahájení a udržaní dojčenia je aj podpora otca dieťaťa. Bola zistená […]

  Čitať ďalej
 • Spoločensko – ekonomický význam dojčenia

  Spoločensko – ekonomický význam dojčenia V porovnaní s dojčenými deťmi bývajú ich rovesníci kŕmení umelými mliekami častejšie chorí, vyžadujú častejšie návštevy u lekára, prípadne hospitalizácie v nemocnici. Umelá výživa má preto za následok nielen zhoršenie stavu populácie ale zároveň aj zvýšenie výdajov na zdravotníctvo. K priamym nákladom na ošetrenie chorľavejších detí je pritom nutné pripočítať aj nepriame ekonomické dopady vyššej chorobnosti detí a perspektívne aj budúcich dospelých (OČR-ky, PN-ky a pod.). Veď na základe viacerých prác možno predpokladať, že spôsob […]

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a rakovinové ochorenia u matky

  Dojčenie a rakovinové ochorenia u matky Väčšina prác nasvedčuje tomu, že dojčenie chráni ženu (najmä ak svoje prvé dieťa dojčila v mladšom veku) pred vznikom viacerých druhov nádorových ochorení – v prvom rade rakoviny prsníka, takisto však rakoviny maternice, vaječníkov a štítnej žľazy. Ochranný účinok sa zdá byť výraznejší v období do nástupu menopauzy.

  Čitať ďalej
 • Vplyv prikrmovania umelými mliekami na úspešnosť dojčenia

  Vplyv prikrmovania umelými mliekami na úspešnosť dojčenia Prikrmovanie dojčených detí umelými mliekami zhoršuje pitie z prsníka, vedie k zníženiu produkcie mlieka a tým aj skracuje trvanie celkového a výlučného dojčenia. Adekvátnou odpoveďou na nedostatočnú tvorbu materského mlieka nie je prikrmovanie umelým mliekom ale skontrolovanie techniky dojčenia, odstránenie rušivých vplyvov a častejšie prikladanie dieťaťa k prsníku. Ak dieťa pije z fľašky (čo je ľahšie ako z prsníka), nebude sa snažiť ťahať od mamy. Dokrmovaním sa zníži frekvencia prikladania a tým sa […]

  Čitať ďalej
 • Používanie cumlíkov a zápal stredného ucha

  Používanie cumlíkov a zápal stredného ucha Používanie cumlíka nielenže znižuje úspešnosť dojčenia, ale podľa viacerých prác existuje súvislosť medzi cumlíkovaním a rizikom výskytu otitis media (zápalu stredného ucha).

  Čitať ďalej
 • Používanie cumlíka a úspešnosť dojčenia

  Používanie cumlíka a úspešnosť dojčenia Výsledky väčšiny prác nasvedčujú tomu, že požívanie cumlíkov má za následok menej časté prikladanie dieťaťa k prsníku, tým aj slabšiu tvorbu mlieka a v konečnom dôsledku kratšie trvanie celkového a výlučného dojčenia. Používanie cumlíka sa preto neodporúča. Používanie cumlíka je takisto spojené s vyšším rizikom zápalu stredného ucha.

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a zubný kaz

  Dojčenie a zubný kaz Viaceré štúdie naznačujú, že dojčené deti majú menší výskyt zubného kazu ako deti kŕmené umelými mliekami. Na druhej strane, deti zvyknuté spať s matkinou bradavkou v puse, prípadne počas noci opakovane piť z prsníka majú väčšie riziko zubného kazu, najmä pri nedostatočnom prívode fluoridov. Kŕmenie z fľaše a najmä zaspávanie s fľašou v ústach zvyšuje rizikov zubného kazu. Materské mlieko nie je kariogénne.

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou

  Dojčenie a novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou U nedonosených detí má výživa materským mliekom snáď ešte väčší význam ako u zrelých novorodencov. Bolo dokázané, že materské mlieko na rozdiel od umelých prípravkov nedonosencov účinne chráni pred sepsou (celkovou infekciou organizmu) a nekrotizujúcou enterokolitídou (životne nebezpečný zápal čreva typický pre nedonosencov, spolu so sepsou jedna z hlavných príčin úmrtnosti u nezrelcov). Dojčení nedonosenci sa lepšie vyvíjajú po intelektovej stránke ako deti kŕmené v úvodnom období života umelým mliekom. Zistilo sa, že […]

  Čitať ďalej
1 2 3 4