Detské zdravie

 • Dojčenie a ekzém

  Dojčenie a ekzém Výsledky viacerých štúdii naznačujú, že výživa materským mliekom chráni deti do určitej miery pred rozvojom atopických ochorení. Protektívny efekt pretrváva aj po skončení dojčenia, podľa niektorých autorov až do obdobia adolescencie. Naopak privčasné zavádzanie príkrmov a kontakt s bielkovinami kravského mlieka riziko atopie zvyšuje, a to najmä u detí s pozitívnou rodinnou anamnézou.

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a astma

  Dojčenie a astma Výsledky viacerých prác naznačujú, že dojčenie prinajmenšom do 4-6 mesiacov veku chráni deti do určitej miery pred rozvojom astmy. Včasné zavádzanie príkrmov je spojené s vyšším rizikom bronchiálnej astmy. Ako prevenciu astmy v detskom veku preto možno jednoznačne odporučiť výlučné dojčenie aspoň počas prvého polroka života.

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a zápal pľúc

  Dojčenie a zápal pľúc Klinické štúdie sa zhodujú v tom, že dojčenie chráni deti pred pneumóniou (zápalom pľúc), a to najmä v priebehu prvého roka života.

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a zápal stredného ucha

  Dojčenie a zápal stredného ucha Väčšina autorov sa zhoduje v tom, že dojčenie predstavuje výraznú ochranu pred otitis media (zápal stredného ucha). Výskyt tohto ochorenia je u dojčených detí podstatne nižší než u ich rovesníkov na umelej výžive. Takisto pretrvávanie výpotku v strednom uchu je dojčených detí kratšie. Presný mechanizmus vplyvu materského mlieka na výskyt a priebeh otitis media nie je zatiaľ presne objasnený. Existujú pozorovania, podľa ktorých by protilátky prítomné v materskom mlieku mohli ovplyvňovať kolonizáciu horných dýchacích ciest […]

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a hnačky

  Dojčenie a hnačky Výsledky početných štúdii sa zhodujú v tom, že výživa materským mliekom dojčatá účinne chráni pred hnačkami vyvolanými baktériami ako aj vírusmi. Častosť, závažnosť priebehu a úmrtnosť na hnačky je u dojčených detí podstatne nižšia ako u ich rovesníkov kŕmených umelými mliekami. Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že v krajinách tzv. tretieho sveta umrie každoročne 1.5 milióna detí na následky umelej výživy (t.j. v prvom rade na hnačky s následnou dehydratáciou a rozvratom vnútorného prostredia). Ochranný efekt dojčenia je však zrejmý aj v rozvinutých krajinách s dobrým hygienickým štandardom. […]

  Čitať ďalej
 • Lieky a dojčenie

  Lieky a dojčenie Analgetiká Aminoacetofén. Koncentrácia aminoacetofénu vylučovaného do materského mlieka je nízka. Okrem toho, tento prípravok sa už dlhé roky používa u novorodencov bez vedľajších účinkov. Dosiaľ bol popísaný len jeden prípad kožného makulopapulárneho výsevu u dojčeného dieťaťa, ktorého matka užívala aminoacetofén. Americká akadémia pediatrie preto považuje použitie aminoacetofénu počas dojčenia za prípustné.Acylpyrín (kyselina aminosalycylová) a jej metabolity sa vylučujú do mlieka v malých množstvách. Dosiaľ bol opísaný jeden prípad dieťaťa, u ktorého sa rozvinula metabolická acidóza v dôsledku pravidelného […]

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a kofeín

  Dojčenie a kofeín Kofeín je jednou z najpopulárnejších psychoaktívnych látok na celom svete. Vyskytuje sa v káve, čaji, v rôznych „kolách“ ako aj mnohých iných potravinách. Koncentrácia kofeínu v materskom mlieku predstavuje menej ako jedno percento hladiny kofeínu v jej krvnom obehu. Konzumácia jedného alebo dvoch kofeínových nápojov matkou za deň nepredstavuje pre dieťa neprijateľné zaťaženie (cez materské mlieko sa do organizmu dieťatka dostáva len minimálne množstvo účinnej látky). Pri častejšom príjme sa však kofeínv organizme matky začína akumulovať (eliminačný […]

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a alkohol

  Dojčenie a alkohol Alkohol rýchlo preniká z matkinho krvného obehu do mlieka, pričom jeho hladiny v mlieku dosahujú hodnoty rovnaké alebo dokonca ešte vyššie ako v maminej krvi. S poklesom koncentrácie alkoholu v krvi zároveň klesá aj jeho množstvo v mlieku. Toxický metabolický produkt alkoholu (acetaldehyd) do materského mlieka nepreniká.  U mnohých národov sveta sa malé dávky alkoholu odporúčajú na podporu tvorby mlieka. „Upokojujúci“ účinok malých dávok vína alebo piva môže  vystresovanej mamičke pomôcť sa ukľudniť, a tak zvýšiť tvorbu […]

  Čitať ďalej
 • Ekológia a dojčenie

  Ekológia a dojčenie V poslednej dobe sa často diskutuje o možnej kontaminácii materského mlieka škodlivými látkami prítomnými v životnom prostredí matky. Niektorí  propagátori umelej výživy túto myšlienku šikovne využili na ovplyvňovanie mamičiek pri ich rozhodnutí dojčiť alebo nedojčiť. Na nasledujúcej stránke uvádzame stručný prehľad vplyvu najbežnejších znečisťujúcich látok v našom životnom prostredí na kvalitu materského mlieka, a tak aj zdravotný stav dojčeného dieťaťa. Vo všeobecnosti možno povedať, že bežný človek nie je vystavený signifikantnej záťaži chemikáliami typu herbicídov, pesticídov alebo ťažkých kovov. […]

  Čitať ďalej
 • Kontraindikácie dojčenia – stavy, kedy dojčenie nie je možné

  Kontraindikácie dojčenia – stavy, kedy dojčenie nie je možné Napriek početným a nepopierateľným výhodám materského mlieka sú situácie, kedy dojčenie nie je možné, respektíve musí byť určitým spôsobom modifikované. Takéto situácie sú však veľmi zriedkavé a skutočných kontraindikácii dojčenia nie je veľa. Pretože ešte stále pozorujeme, ako mnohé mamičky prevedú svoje dieťa na umelú výživu (často na radu nie dostatočne informovaného zdravotníka) úplne zbytočne, rozhodli sme sa umiestniť na našej webovskej stránke prehľad ochorení matky alebo dieťaťa, ktoré sú skutočnýmdôvodom na […]

  Čitať ďalej