Detské zdravie

 • Dojčenie a diabetes mellitus závislý na inzulíne

  Dojčenie a diabetes mellitus závislý na inzulíne Výsledky viacerých prác nasvedčujú tomu, že dojčenie má ochranný účinok pred následným rozvojom inzulín-dependentného diabetes mellitus. Naopak, zdá sa, že príliš skoré zavádzanie kravského mlieka a tuhej stravy do výživy dojčaťa zvyšuje riziko vzniku diabetes mellitus I.typu. Jednoznačné potvrdenie protektívneho účinku pri detskom diabete si však vyžiada ďalšie klinické štúdie.

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a syndróm náhleho úmrtia dojčaťa v spánku

  Dojčenie a syndróm náhleho úmrtia dojčaťa v spánku Niekoľko prác nasvedčuje tomu, že dojčenie chráni pred tzv. syndrómom náhleho úmrtia dojčaťa v spánku. Presný mechanizmus protektívneho účinku materského mlieka nie je známy. Je predpoklad, že náhle úmrtie dojčaťa v spánku môže súvisieť s kolonizáciou slizníc dieťaťa patogénnymi baktériami produkujúcimi toxické látky. Ukázalo sa, že materské mlieko bráni prichyteniu takýchto patogénnych baktérii na povrch slizníc.

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a rozvoj mozgu

  Dojčenie a rozvoj mozgu Väčšina autorov sa zhoduje v tom, že výživa materským mliekom má pozitívny vplyv na vývoj mozgu a tým aj rozvoj motorických a intelektových schopností. Dojčené deti sa rozvíjajú rýchlejšie po pohybovej stránke, lepšie sa učia a v dospelosti sú inteligentnejšie ako deti kŕmené umelými mliekami. Tento efekt sa zdá byť výraznejší u chlapcov. Mechanizmus tohto pôsobenia doteraz nie je objasnený, uvažuje sa o stimulačnom vplyve unikátneho zloženia mastných kyselín materského mlieka, prípadne pozitívnom dopade menšieho výskytu […]

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a hladina cholesterolu

  Dojčenie a hladina cholesterolu Niektoré práce naznačujú, že dojčenie môže mať dlhodobo pretrvávajúci vplyv na metabolizmus lipidov (tukov) a tým aj ochranný účinok proti určitým faktorom rozvoja srdcovo-cievnych ochorení v dospelosti.

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a rakovina u detí

  Dojčenie a rakovina u detí Podľa výsledkov štyroch zo šeistich štúdii majú dojčené dievčatká cca o 20-35% nižšie riziko, že u nich v dospelosti vznikne rakovina prsníka. Závery niektorých prác takisto naznačujú, že dojčenie chráni deti pred vznikom leukémie, Hodgkinovho lymfómu a iných onkologických ochorení. Mechanizmus protektívneho efektu materského mlieka zatiaľ nie je známy – uvažuje sa o pozitívnom modulačnom vplyve na imunitný systém dieťaťa, ktoré sa tak dokáže lepšie brániť pred prienikom rakovinových buniek. Takisto bola popísaná indukcia apoptózy […]

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a celiakia

  Dojčenie a celiakia Existujú práce, ktoré naznačujú, že dojčenie spolu s neskorším zavedením gluténu do stravy dojčiat chráni pred rozvojom celiakie Zdá sa, že je vhodné zavádzať glutén do výživy dieťaťa ešte pod “ochranou” prolongovaného dojčenia.

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a maloklúzia (poruchy zkusu)

  Dojčenie a maloklúzia (poruchy zkusu) Výskumy naznačujú, že u dojčených detí sa vyskytuje maloklúzia zriedkavejšie ako u detí kŕmených z fľašky. Pozitívny efekt dojčenia je pravdepodobne podmienený intenzívnym zapájaním a tým aj posilovaním orálneho svalstva pri usilovnom pití z prsníka.

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a zraková ostrosť u detí

  Dojčenie a zraková ostrosť u detí Niektoré štúdie upozorňujú na možný pozitívny vplyv dojčenia na zrakovú ostrosť u detí. Tento pozitívny efekt prirodzenej výživy by mohol byť podmienený unikátnym zložením mastných kyselín v materskom mlieku. Výsledky zatiaľ nie sú jednoznačné, definitívne objasnenie tejto otázky si vyžiada ďalšie práce.

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a nekrotizujúca enterokolitída nedonosencov

  Dojčenie a nekrotizujúca enterokolitída nedonosencov Klinické štúdie sa zhodujú v tom, že kŕmenie nedonosených novorodencov materským mliekom ich účinne chráni pred rozvojom nekrotizujúcej enterokolitídy (ťažké zápalové ochorenie čreva typické pre závažne nezrelé deti, jedna z najčastejších príčin úmrtnosti v tejto hmotnostnej kategórii). Materské mlieko podporuje kolonizáciu gastrointestinálneho (zažívacieho) traktu nedonosencov prirodzenou bakteriálnou flórou, zatiaľčo v črevách detí kŕmených detí prevládajú potenciálne nebezpečné bakteriálne kmene. Prirodzené zložky materského mlieka (oligosacharidy a glykokonjugáty) zabraňujú prichyteniu nebezpečných patogénov (choroboplodných zárodkov) na črevnú stenu. […]

  Čitať ďalej
 • Dojčenie a sepsa/meningitída (celková infekcia/zápal mozgových blán)

  Dojčenie a sepsa/meningitída (celková infekcia/zápal mozgových blán) Štúdie sa zhodujú v tom, že dojčenie znižuje riziko novorodeneckej sepsy a meningitídy. Rovnako chráni aj pred invazívnymi infekciamiHaemophilus influenzae (menigitídy), pričom ochranný účinok dojčenia pretrváva pravdepodobne až do obdobia dospievania.

  Čitať ďalej