Detská výživa

  • Výživa v prvom roku života

    Výživa v prvom roku života           V súčasnom období internetu majú mladé mamičky, ockovia a príbuzní dostatok zdrojov informácií o starostlivosti o dieťatko.  Zaujímajú sa o psychický vývoj dieťatka dokonca ešte pred narodením. Samozrejmosťou je príprava na pôrod, zabezpečenie výbavičky a podobne. Cítia zodpovednosť za jeho vývoj po každej stránke. V posledných  rokoch sme  zaznamenali i trvalý pokrok vo výžive detí. Mnohé nové informácie však neboli správne pochopené a interpretované. Došlo hlavne k nezrovnalostiam okolo zavádzania lepku  ( ESPGHAN  Európska spoločnosť pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu 2008 ).

    Čitať ďalej
  • Výživa detí v druhom a treťom roku života

    Výživa detí v druhom a treťom roku života   Po prvom roku života dochádza k výrazným zmenám v spôsobe výživy. Deti už neprijímajú stravu iba pasívne, ale sami začínajú o vlastnej výžive rozhodovať. I vo výžive sa tak prejavuje ich osobnosť. Preto musia byť vedené tak, aby pochopili neskôr dôležitosť správnej výživy pre ich rast a vývoj, naučili sa zásady správnej výživy a utvrdili si správne stravovacie návyky. Hlavne však rodičia a starí rodičia by mali vedieť, že veku nenáležité zloženie stravy, zlé stravovacie návyky, nepravidelný stravovací […]

    Čitať ďalej