Banka ženského - materského mlieka

Banka ženského – materského mlieka

MAMIČKY!
Pomôžte iným deťom a odovzdajte svoje prebytočné materské mlieko!
Banka ženského – materského mlieka pracujúca v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave hľadá mamičky – darkyne ženského mlieka.

 Kritériá, ktoré musí spĺňať darkyňa ženského mlieka:

 

Ako sa dostane Vaše mlieko do nášho Laktária?

Telefonicky si dohodnete termín s našou sestričkou na doleuvedenom telefónnom čísle, ktorá si po Vaše mlieko príde autom k Vám domov (až do vzdialenosti 60 km od Bratislavy). Podľa objemu mlieka by Vás navštevovala 2-3x do týždňa. To znamená, že ani Vy ani nikto z členov Vašej rodiny nemusí mlieko nikam nosiť. O zásadách správneho odstriekavania, zberu a uskladnenia mlieka Vás poučia naše sestričky pri prvej návšteve u Vás doma, kedy Vám prinesú aj sterilné fľašky.

 

Koľko Vám za Vašu pomoc môžeme zaplatiť?

 

Výzva pre mamičky, ktoré môžu darovať nadbytočné mlieko:

Prosíme Vás, kontaktujte nás na doleuvedenej adrese. Máme akútny nedostatok ženského mlieka.
SÚRNE POTREBUJEME mliečko pre choré a nedonosené detičky. Ďakujeme.
Mlieko je určené pre  ťažko choré deti v prvom polroku života hospitalizované na rôznych oddeleniach DFNsP. Ide o nedonosené deti, ktoré musia stráviť nezriedka dni až týždne na prístrojoch, deti s vrodenými chybami, deti s ťažkými infekciami, po ťažkých pôrodoch, či bábätká po ťažkých operáciách. Ich mamičky nezriedka prídu o vlastné mlieko – dlhodobé odlúčenie od bábätka (nielenže ho často nemôžu dojčiť, ale nemôžu si ho často ani riadne privinúť), strach o jeho život či zdravie, stres spôsobia, že si ani pri najlepšej snahe nedokážu odstriekať dostatok mlieka. A tak sú o možnosť výživy ženským mliekom často pripravené deti, ktoré ho najviac potrebujú – nedonosenci, deti bojujúce sinfekčnými ochoreniami, oslabenou obranyschopnosťou či alergiou na bielkovinu kravského = umelého mlieka, deti po operáciách. 
Vďaka nespočetným darkyniam sme doteraz mohli všetkým deťom, ktoré to nutne potrebovali poskytovať tú najkvalitnejšiu stravu – ľudské, ženské mlieko. Bez mamičiek ochotných poskytnúť cudzím deťom svoju „bielu krv“ by to nebolo možné.
Ak spĺňate uvedené zdravotné kritériá a mali by ste záujem stať sa darkyňou materského mlieka, ohláste sa na doleuvedenej adrese alebo telefónnom čísle.
V menej našich malých pacientov Vám ďakujeme !!!!
 

Vyšetrenia, ktoré musí mamička podstúpiť pre prijatím za darkyňu:

výtery z nosa, hrdla a konečníka (naša sestrička Vám ich spraví u Vás doma)
odber krvi na vyšetrenie infekčnej žltačky, HIV a BWR (odber krvi môžete podstúpiť v našej nemocnici alebo na obvode).

Kontakt

Banka ženského – materského mlieka – I. detská klinika (blok C, +3 poschodie)
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Limbová 1
833 40 Bratislava
Tel: 02 / 59371 847 alebo 02 / 59371 846