2%

 • Poukážte 2% svojej dane z príjmov na dobrú vec.

  Podporte aktivity občianskeho združenia Pro Vita
  so sídlom na Detskej klinike Národného ústavu detských chorôb na Kramároch v Bratislave, ktoré je registrované v zozname prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR. 
  Potrebné údaje o nás:
  Názov: Pro Vita
  Právna forma: občianske združenie
  Sídlo:  Detská klinika NÚDCH, Limbová 1, 833 40, Bratislava
  IČO: 30843120
 • Stiahnite si tlačivo =>

 • Stiahnuť si